นโยบายการเปลี่ยน/คืนสินค้าของ GPOPLANET

1. GPOPLANET ยินดีรับเปลี่ยน/คืนสินค้าภายใน 7 วันนับจากวันที่ลูกค้าได้เซ็นรับสินค้านั้นแล้ว หากเกินจากวันเวลาดังกล่าวแล้ว GPOPLANET ขอสงวนสิทธ์ในการไม่รับคืนสินค้า

2. ลูกค้าสามารถขอเปลี่ยน/คืนสินค้าโดยลูกค้าจะต้องทำการจัดส่งสินค้ากลับมายัง GPOPLANET โดยสินค้าที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยน/คืนสภาพสินค้าจะต้องไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ และต้องบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่ GPOPLANET นำส่งต่อลูกค้า พร้อมแสดงหลักฐานในการสั่งซื้อสินค้า หลักฐานภาพถ่าย ซึ่งลูกค้าสามารถคืนสินค้า ตามกรณี ดังต่อไปนี้

                    2.1 จัดส่งสินค้าผิดรายการ หรือขนาด ให้กับลูกค้า

                    2.2 สินค้าที่มีลักษณะแตกต่างกับรูปภาพของสินค้าที่ได้แสดงไว้ในหน้ารายละเอียดสินค้า

                    2.3 สินค้าที่มีสภาพชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ลูกค้าได้รับสินค้า

                    2.4 สินค้าชำรุดเสียหาย หรือสูญหายจากการขนส่ง

3. GPOPLANET ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบสภาพสินค้าที่ลูกค้าส่งกลับเปลี่ยน/คืนมาก่อนจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้แก่ลูกค้า

4. GPOPLANET ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้าทุกกรณี ดังนี้

4.1 ลูกค้าไม่พึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์สินค้า เว้นแต่กรณีลูกค้าเกิดอาการแพ้ครีมจะสามารถคืนเงินได้เต็มจำนวน

4.2 ลูกค้าต้องการเปลี่ยนรายการสินค้า

4.3 ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผิดรายการ กรณีที่ทางร้านส่งสินค้าถูกต้องตามคำสั่งซื้อแล้ว

5. GPOPLANET ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยน/คืนภายใต้นโยบายและเงื่อนไขตามที่ GPOPLANET กำหนดเท่านั้น

วิธีการเปลี่ยน/คืนสินค้าของ GPOPLANET

1. ได้รับสินค้าผิด สินค้าชำรุด เสียหาย

2. ลูกค้าตรวจสอบเงื่อนไขการเปลี่ยนคืนสินค้าของ GPOPLANET ในโยบายการเปลี่ยน/คืนสินค้าของ GPOPLANET

3. ติดต่อ GPOPLANET เพื่อพิจารณาตรวจสอบสภาพสินค้า ได้ที่ LINE ID: @gpoplanet

4. ส่งสินค้ากลับ ศูนย์ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ องค์การเภสัชกรรม 75/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

5. GPOPLANET จะดำเนินการเปลี่ยนสินค้า หรือคืนเงินเต็มจำนวนที่ลูกค้าได้จ่ายไปจากการซื้อสินค้า ภายใน 45 วันทำการ โดยระยะเวลาเปลี่ยนสินค้า หรือคืนเงิน จะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ GPOPLANET ได้รับคืนสินค้าพร้อมกับเอกสารประกอบการเปลี่ยนสินค้า หรือคืนเงิน

นโยบายการออกใบกำกับภาษีของ GPOPLANET

          ลูกค้าจะต้องกรอกข้อมูลเพื่อขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบในระบบให้ครบถ้วนและถูกต้อง ภายในวันที่การสั่งซื้อเท่านั้น และไม่สามารถออกใบกำกับภาษีย้อนหลังได้ ทั้งนี้ GPOPLANET จะสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในใบกำกับภาษีย้อนหลัง
 

นโยบายการเคลมสินค้า
ในกรณีที่สินค้ามีปัญหา ลูกค้าสามารถขอเคลมสินค้าโดยติดต่อ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ได้โดยการ Add LINE
LINE ID : @882ryipd (มี @) หรือ กดลิ้งค์เพื่อเพิ่มเพื่อน https://lin.ee/NQtcOZs