ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การเภสัชกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.gpo.or.th หรือ