ช่องทางการชำระเงินและการจัดส่งสินค้า

ปรับปรุงล่าสุด 17/09/2564

ช่องทางการชำระเงิน

ชำระด้วย QR Payment ผ่าน Mobile Banking

ชำระด้วย QR Payment ผ่าน Mobile Banking

วิธีการคิดค่าจัดส่ง

จัดส่งทั่วประเทศ [ Thailand ] Thailand

ตามน้ำหนักรวมในตะกร้าสินค้า - จัดส่งภายใน 7 วันทำการ - น้ำหนักรวมไม่เกิน (Gram) 20,000

 • น้ำหนักรวมไม่เกิน (Gram) 20 ค่าจัดส่ง (฿) 32.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 21 - (Gram) 100ค่าจัดส่ง (฿) 37.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 101 - (Gram) 250ค่าจัดส่ง (฿) 42.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 251 - (Gram) 500ค่าจัดส่ง (฿) 52.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 501 - (Gram) 1,000ค่าจัดส่ง (฿) 67.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 1,001 - (Gram) 1,500ค่าจัดส่ง (฿) 82.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 1,501 - (Gram) 2,000ค่าจัดส่ง (฿) 97.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 2,001 - (Gram) 2,500ค่าจัดส่ง (฿) 122.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 2,501 - (Gram) 3,000ค่าจัดส่ง (฿) 132.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 3,001 - (Gram) 3,500ค่าจัดส่ง (฿) 142.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 3,501 - (Gram) 4,000ค่าจัดส่ง (฿) 152.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 4,001 - (Gram) 4,500ค่าจัดส่ง (฿) 162.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 4,501 - (Gram) 5,000ค่าจัดส่ง (฿) 172.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 5,001 - (Gram) 5,500ค่าจัดส่ง (฿) 192.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 5,501 - (Gram) 6,000ค่าจัดส่ง (฿) 212.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 6,001 - (Gram) 6,500ค่าจัดส่ง (฿) 232.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 6,501 - (Gram) 7,000ค่าจัดส่ง (฿) 252.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 7,001 - (Gram) 7,500ค่าจัดส่ง (฿) 272.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 7,501 - (Gram) 8,000ค่าจัดส่ง (฿) 292.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 8,001 - (Gram) 8,500ค่าจัดส่ง (฿) 312.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 8,501 - (Gram) 9,000ค่าจัดส่ง (฿) 332.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 9,001 - (Gram) 9,500ค่าจัดส่ง (฿) 352.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 9,501 - (Gram) 10,000ค่าจัดส่ง (฿) 372.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 10,001 - (Gram) 11,000ค่าจัดส่ง (฿) 452.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 11,001 - (Gram) 12,000ค่าจัดส่ง (฿) 492.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 12,001 - (Gram) 13,000ค่าจัดส่ง (฿) 507.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 13,001 - (Gram) 14,000ค่าจัดส่ง (฿) 522.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 14,001 - (Gram) 15,000ค่าจัดส่ง (฿) 537.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 15,001 - (Gram) 16,000ค่าจัดส่ง (฿) 552.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 16,001 - (Gram) 17,000ค่าจัดส่ง (฿) 567.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 17,001 - (Gram) 18,000ค่าจัดส่ง (฿) 582.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 18,001 - (Gram) 19,000ค่าจัดส่ง (฿) 597.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 19,001 - (Gram) 20,000ค่าจัดส่ง (฿) 612.00
 • น้ำหนักรวมมากกว่า (Gram) 20,000ค่าจัดส่ง (฿) 612.00
 • นโยบายการยกเลิกใบสั่งซื้อ

  นโยบายการยกเลิกใบสั่งซื้อ

  นโยบายการยกเลิกใบสั่งซื้อ

  ยกเลิกใบสั่งซื้อภายใน 3 วัน