จำหน่ายชุดตรวจ ATK

เลือกซื้อสินค้าอื่น
สั่งซื้อชุดตรวจ ATK

1 กล่อง มี 20 test

ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เปิดขายเวลา 09:00 น.

ชุดตรวจ Singclean COVID-19 Testkit (Colloidal Gold Method) Ag Rapid Test (Nasal Swab)


แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตัวเองโดยใช้ก้านเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งภายในของโพรงจมูกจำนวน 20 การทดสอบ/กล่อง

• อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

• ชุดตรวจนี้ใช้สำหรับการตรวจคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้น ควรยืนยันผลด้วยวิธี real time PCR

• ชุดตรวจนี้เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการเข้าข่ายว่าได้รับเชื้อโควิด 19 และผลการทดสอบนี้เป็นการตรวจหาแอนติเจนของเชื้อโควิด 19 เท่านั้น

* ระบุอีเมลระหว่างขั้นตอนการส่งซื้อเพื่อติดตามสถานะการจัดส่ง
** โปรดตรวจสอบ ชื่อ-ที่อยู่จัดส่ง ให้ถูกต้องไม่รับเปลี่ยนแปลงชื่อที่อยู่ภายหลังการสั่งซื้อ

*** ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในใบกำกับภาษีย้อนหลัง

ใบรับรองการประเมินเทคโนโลยีที่ T 6400401 | ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ 1755/2564


ข้อควรระวัง

คำเตือน

• ก่อนการใช้งานควรตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ว่าไม่มีการรั่วหรือฉีกขาด

• ห้ามเก็บชุดตรวจในอุณหภูมิที่สูงกว่า 30°C เพราะจะทำให้ชุดตรวจเสื่อมสภาพ

• ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์หลังวันหมดอายุ โดยสามารถดูวันหมดอายุได้บนผลิตภัณฑ์คำแนะนำ

• กรณีได้ผลลบ แต่มีประวัติที่มีความเสี่ยงสูงหรือใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ควรเฝ้าระวังตนเอง และดำเนินการตรวจซ้ำอีกครั้ง 3-5 วันหรือเมื่อมีอาการป่วย

สั่งซื้อชุดตรวจ ATK

All Rights Reserved © 2021 GPO Thailand