ชุดทดสอบสารสเตียรอยด์ที่ปนปลอมในยาแผนโบราณ

Wishlist: (0)

ชุดทดสอบสารสเตียรอยด์ที่ปนปลอมในยาแผนโบราณ (steroid test kit)

 

- ชุดทดสอบสารสเตียรอยด์ที่ปนปลอมในยาแผนโบราณเท่านั้น ไม่สามารถตรวจในเครื่องสำอางได้ เนื่องจากเป็นสเตียรอยด์คนละชนิดกัน

- สามารถตรวจแผนโบราณได้ทุกรูปแบบ เช่น ยาลูกกลอน ยาผง ยาเม็ด และยาน้ำ

- หลักการชุดทดสอบ ใช้หลักการทางอิมมูโนโครมาโทกราฟี

- สามารถตรวจสเตียรอยด์ได้ 2 ชนิด คือ เดกซาเมทาโซนและเพรดนิโซโลน

- เกณฑ์การวัดขั้นต่ำสุดที่ตรวจพบได้ (cut off) เดกซาเมทาโซน = 5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร, เพรดนิโซโลน = 500 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร

- 1 กล่องมี 1 ชุดการทดสอบ 

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0