SINGCLEAN ชุดตรวจโควิด 19 ทางโพรงจมูก ชนิด ก้านสั้น (1 Tests) - สั่งร่วมกับสินค้าอื่นได้

Wishlist: (3)

ชุดตรวจ COVID-19 Test Kit (Colloidal Gold) Singclean

ชุดทดสอบโควิด-19 (วิธีคอลลอยด์ดอลโกลด์) สำหรับการตรวจหาแอนติเจนของเชื้อโคโรน่า 2019 จำนวน 1 การทดสอบ/กล่อง

คำเตือน - อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

คำแนะนำ
ใช้สำหรับตรวจคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้น และเหมาะกับผู้ที่มีประวัติความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อโควิด-19 โดยหากมีแอนติเจนของเชื้อโควิด-19 ปริมาณน้อยอาจให้ผลลบปลอมได้ กรณีได้ผลลบ แต่มีประวัติความเสี่ยงสูง หรือใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อ ควรเฝ้าระวังตนเองและดำเนินการตรวจซ้ำอีกครั้ง 3-5 วัน หรือเมื่อมีอาการป่วย

การเก็บรักษา
เก็บที่อุณหภูมิ 4-30 องศาเซลเซียส

 

จัดจำหน่ายโดย
องค์การเภสัชกรรม 75/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

ความเห็นของลูกค้า (3 คน)

  • 100.00% Complete (success)
    3
  • 0.00% Complete (warning)
    0
  • 0.00% Complete (danger)
    0
-
2022-06-29 12:40:56

-
2022-06-22 06:49:25

-
2022-06-07 11:57:07

สินค้าคุณภาพดี และมีมาตรฐาน

ดูความคิดเห็นทั้งหมด