LITUO ชุดตรวจโควิด 19 (ตรวจน้ำลาย) สั่งร่วมกับสินค้าอื่นได้

Wishlist: (3)

ชุดตรวจหาแอนติเจนของเชื้อ COVID-19 จากน้ำลาย สำหรับการตรวจด้วยตัวเอง

 • ใช้สำหรับการตรวจจับเชิงคุณภาพของแอนติเจนของไวรัสโคโรนาในน้ำลายของมนุษย์

 • แบบ Home Use สำหรับตรวจด้วยตัวเอง

 • ทราบผลภายใน 10 - 15 นาที

คำเตือน

 • อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

คำแนะนำ

 • ใช้สำหรับตรวจคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้น และเหมาะสำหรับผู้ที่มีประวัติเสี่ยงสูงในการติดเชื้อโควิด-19 โดยหากมีแอนติเจนของเชื้อโควิด-19 ปริมาณน้อย อาจให้ผลลบปลอมได้

 • กรณีได้ผลลบ แต่มีประวัติที่มีความเสี่ยงสูง หรือใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ควรเฝ้าระวังตนเอง และดำเนินการตรวจซ้ำอีกครั้ง 3 - 5 วัน หรือ เมื่อมีอาการป่วย

ความเห็นของลูกค้า (45 คน)

 • 93.33% Complete (success)
  42
 • 4.44% Complete (warning)
  2
 • 2.22% Complete (danger)
  1
-
2022-05-16 05:55:37

-
2022-05-08 21:13:49

-
2022-05-08 19:53:09

ดูความคิดเห็นทั้งหมด