บทความทั้งหมด

ปรับปรุงล่าสุด 22/01/2564
ตำรับสมุนไพรไทยงวงตาล

ตำรับสมุนไพรไทยงวงตาล

  •  22 กรกฎาคม 2563

ตำรับสมุนไพรไทยงวงตาล 

ประกอบด้วยสมุนไพร 5 ชนิด

     ตาล เป็นไม้ยืนต้นสูง ใบโต มีดอกออกเป็นช่อ และเป็นพวงคล้ายจั่นหมาก เพศผู้จะมีช่อดอกเป็นงวงยาว เรียกว่างวงตาล ถ้ามำมีดปาดส่วนนี้จะมีน้ำไหลหยดมา เรียกว่าน้ำตาลสด ส่วนที่ใช้เป็นยาคือ งวงตาล สรรพคุณคือ มีรสหวานเย็น แก้พิษ ต้านทราง ขับพยาธิ

     คัดเค้า เป็นไม้เถาเนื้อแข็ง เลื้อยพาดพันต้นไม้อื่น ใบหนาแข็ง สีเขียวสด รสฝาด สรรพคุณคือ แก้เสมหะและโหหิตแก้ไข้ ใบแก้โลหิตซ่าน ดอกแก้โลหิตในอก กำเดา ลูกขับโลหิตระดูสตรี ต้นบำรุงโลหิต รากแก้เลือดออกตามไรฟัน ส่วนที่ใช้เป็นยาคือเนื้อไม้

     สะแก เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สรรพคุณใช้ทั้งต้นเป็นยารักษาโรคตานขโมย ถ่ายพยาธิต่างๆ ลำต้นรักษาโรคหนองใน รักษาฝี เมล็ดใช้ขับพยาธิไส้เดือน ส่วนที่ใช้เป็นยาคือเนื้อไม้

     พิกุล เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง สรรพคุณเปลือกต้มเอาน้ำ เพื่ออมเป็นยากลั้วปาก แก้ปากเปื่อย ปวดฟัน เหงือกบวม เป็นยาคุมธาตุ ดอกเปป็นยาบำรุงโรคหัวใจ ส่วนที่ใช้เป็นยาคือเนื้อไม้

     พลูคาว เป็นต้นไม้เล็กๆ ทั้งต้นมีรสเย็นและฉุน สรรพคุณใช้เป็นยาแก้โรคบิด โรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ ส่วนที่ใช้คือทั้งต้นเหนือดิน

 

การศึกษาวิจัยผลิตภัณฑ์สมุนไพรนี้ ในด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย

     การวิจัยด้านเสริมภูมิคุ้มกัน โดยดร.บุษราวรรณ  ศรีวรรธนะ และคณะสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ศึกษาฤทธิ์ ตำรับสมุนไพรงวงตาลต่อการแบ่งตัวของเม็ดเลือดขาวลิมโฟซัยท์ พบว่า สารสกัดที่มีความเข้มข้นตั้งแต่ 1 พิโคกรัมต่อมิลลิลิตร จนถึง 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร สามารถกระตุ้นการแบ่งตัวของลิมโฟซัยท์ ทำให้จำนวนเซลล์เพิ่มขึ้นเป็น 1.2 ถึง 1.5 เท่า ของค่าปกติได้ นอกจากนี้ยังพบว่า การทำงานของ NK cell เพิ่มขึ้นที่ระดับยา 10 และ 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร

     นอกจากนี้ การศึกษาฤทธิ์ของผักคาวตองต่อเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันของคนในหลอดทดลอง พบว่า สามารถกระตุ้นการแบ่งตัวของเซลล์เม็ดเลือดขาวได้ และได้ทำการศึกษาฤทธิ์ของตำรับยาสมุนไพรงวงตาลแคปซูล ซึ่งมีผักคาวตองเป็นองค์ประกอบ พบว่า ช่วยเพิ่มการแบ่งตัวของเซลล์เม็ดเลือดขาวของคนปกติในหลอดทดลองได้เช่นกัน

 

สมุนไพรตำรับนี้จึงน่าจะมีผลต่อการปรับเปลี่ยนการตอบสนองของภูมิคุ้มกันในร่างกายได้

 

การทดสอบด้านพิษวิทยา

     ทั้งชนิดเฉียบพลันและพิษระยะยาวของงวงตาลแคปซูลในสัตว์ทดลองโดยปราณี  ชวลิตธำรง และคณะสถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบกว่า ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์นี้มีความปลอดภัยต่อการรับประทานไม่เป็นพิษต่อสัตว์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว