บทความทั้งหมด

ปรับปรุงล่าสุด 14/08/2563
ปัญจขันธ์ (เจียวกู่หลาน)

ปัญจขันธ์ (เจียวกู่หลาน)

  •  20 กรกฎาคม 2563

     ปัญจขันธ์ หรือเจียวกู่หลาน (สมุนไพรอมตะ) เป็นพืชที่มีประวัติการใช้เป็นสมุนไพรพื้นบ้านมาเป็นเวลานาน สารสำคัญที่พบนในปัญจขันธ์ คือ จีปีโนไซด์ (gypenosides) ซึ่งเป็นสารประเภทแซโพนิน (Saponins) ที่มีสูตรโครงสร้างคล้ายกับจินเซโนไซด์ ที่พบในโสม โดดยมีแซโพนินที่เหมือนกับโสม 6 ชนิด

 

ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา

     จากรายงานการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ที่รวบรวมโดยสถาบันวิจัยสมุนไพรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่า จีปีโนไซด์ชนิดต่างๆ และกลุ่มสารสำคัญอื่นๆในปัญจขันธ์ มีฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งหลายชนิด ป้องกันตับจากการเกิดพิษ ต้านอนุมูลอิสระ เพิ่มภูมิคุ้มกัน ต้านอักเสบ ยับยั้งการเกาะตัวกันของเกล็ดเลือด รักษาแผลในกระเพาะอาหาร ลดระดับไขมันในเลือด ลดระดับน้ำตาลในเลือด

     การศึกษาความปลอดภัยพบว่า สารสกัดปัญจขันธ์ ไม่ทำให้เกิดพิษเรื้อรังต่อหนูขาว และจากการทดลองในอาสาสมัครที่รับประทานสารสกัดปัญจขันธ์ในรูปแคปซูลพบว่ามีความปลอดภัย