บทความทั้งหมด

ปรับปรุงล่าสุด 14/08/2563

  •  14 สิงหาคม 2563

Astaxanthin       : สารสกัดจากสาหร่าย ฮีมาโตคอคคัส พลูวิเอลิส ที่เลี้ยงในระบบปิด ทำให้ได้สาหร่าย และสารแอสตาแซนทีนที่มีคุณภาพคุณประโยชน์        : ต่อต้านอน...

     พรมมิสมุนไพรที่มีการใช้ในการแพทย์อายุรเวทของอินเดีย มีสรรพคุณบำรุงความจำ บำรุงสมอง รักษาอาการไข้ รวมทั้งมีการใช้ในตำรับยาไทยหลายตำรับ นอกจากนี้ ยังมีการรับประทานเป็นผักพื้นบ้าน จาก...

ตำรับยาสมุนไพรแก้น้ำเหลืองเสีย     องค์การเภสัชกรรมได้รับการถ่ายทอดจากนายแพทย์สมหมาย  ทองประเสริฐ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2542 เป็นสมุนไพรตำรับที่มีส่วนผสมของพืชสมุนไพร 8 ชนิด คือ ...

ตำรับสมุนไพรไทยงวงตาล ประกอบด้วยสมุนไพร 5 ชนิด     ตาล เป็นไม้ยืนต้นสูง ใบโต มีดอกออกเป็นช่อ และเป็นพวงคล้ายจั่นหมาก เพศผู้จะมีช่อดอกเป็นงวงยาว เรียกว่างวงตาล ถ้ามำมีดปาดส่วนนี้จะม...

     ปัญจขันธ์ หรือเจียวกู่หลาน (สมุนไพรอมตะ) เป็นพืชที่มีประวัติการใช้เป็นสมุนไพรพื้นบ้านมาเป็นเวลานาน สารสำคัญที่พบนในปัญจขันธ์ คือ จีปีโนไซด์ (gypenosides) ซึ่งเป็นสารประเภทแซโพนิน (...