ຊ່ອງທາງການຊໍາລະເງິນ ແລະ ການຈັດສົ່ງສິນຄ້າ

ປັບປຸງລ່າສຸດ 01/10/2022

ຊ່ອງທາງການຊໍາລະເງິນ

Pay with Thai QR Payment via KBank API

Pay with Thai QR Payment via KBank API

Pay with Credit/Debit card through Krungthai Fast Pay

Pay with Credit/Debit card through Krungthai Fast Pay

ວິທີການຄິດໄລ່ຄ່າຈັດສົ່ງ

จัดส่งทั่วประเทศ [ ປະເທດທີ່ເຫຼືອທົ່ວໂລກ ] ປະເທດທີ່ເຫຼືອທົ່ວໂລກ

Weight-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 7 ວັນທຳການ - ນໍ້າໜັກລວມບໍ່ເກີນ (Gram) 20,000

 • Weight less than or equal to (Gram) 20 Delivery fee (฿) 32.00
 • Weight between (Gram) 21 - (Gram) 100Delivery fee (฿) 37.00
 • Weight between (Gram) 101 - (Gram) 250Delivery fee (฿) 42.00
 • Weight between (Gram) 251 - (Gram) 500Delivery fee (฿) 52.00
 • Weight between (Gram) 501 - (Gram) 1,000Delivery fee (฿) 67.00
 • Weight between (Gram) 1,001 - (Gram) 1,500Delivery fee (฿) 82.00
 • Weight between (Gram) 1,501 - (Gram) 2,000Delivery fee (฿) 97.00
 • Weight between (Gram) 2,001 - (Gram) 2,500Delivery fee (฿) 122.00
 • Weight between (Gram) 2,501 - (Gram) 3,000Delivery fee (฿) 132.00
 • Weight between (Gram) 3,001 - (Gram) 3,500Delivery fee (฿) 142.00
 • Weight between (Gram) 3,501 - (Gram) 4,000Delivery fee (฿) 152.00
 • Weight between (Gram) 4,001 - (Gram) 4,500Delivery fee (฿) 162.00
 • Weight between (Gram) 4,501 - (Gram) 5,000Delivery fee (฿) 172.00
 • Weight between (Gram) 5,001 - (Gram) 5,500Delivery fee (฿) 192.00
 • Weight between (Gram) 5,501 - (Gram) 6,000Delivery fee (฿) 212.00
 • Weight between (Gram) 6,001 - (Gram) 6,500Delivery fee (฿) 232.00
 • Weight between (Gram) 6,501 - (Gram) 7,000Delivery fee (฿) 252.00
 • Weight between (Gram) 7,001 - (Gram) 7,500Delivery fee (฿) 272.00
 • Weight between (Gram) 7,501 - (Gram) 8,000Delivery fee (฿) 292.00
 • Weight between (Gram) 8,001 - (Gram) 8,500Delivery fee (฿) 312.00
 • Weight between (Gram) 8,501 - (Gram) 9,000Delivery fee (฿) 332.00
 • Weight between (Gram) 9,001 - (Gram) 9,500Delivery fee (฿) 352.00
 • Weight between (Gram) 9,501 - (Gram) 10,000Delivery fee (฿) 372.00
 • Weight between (Gram) 10,001 - (Gram) 11,000Delivery fee (฿) 452.00
 • Weight between (Gram) 11,001 - (Gram) 12,000Delivery fee (฿) 492.00
 • Weight between (Gram) 12,001 - (Gram) 13,000Delivery fee (฿) 507.00
 • Weight between (Gram) 13,001 - (Gram) 14,000Delivery fee (฿) 522.00
 • Weight between (Gram) 14,001 - (Gram) 15,000Delivery fee (฿) 537.00
 • Weight between (Gram) 15,001 - (Gram) 16,000Delivery fee (฿) 552.00
 • Weight between (Gram) 16,001 - (Gram) 17,000Delivery fee (฿) 567.00
 • Weight between (Gram) 17,001 - (Gram) 18,000Delivery fee (฿) 582.00
 • Weight between (Gram) 18,001 - (Gram) 19,000Delivery fee (฿) 597.00
 • Weight between (Gram) 19,001 - (Gram) 20,000Delivery fee (฿) 612.00
 • Weight more than (Gram) 20,000Delivery fee (฿) 612.00
 • *** ค่าจัดส่ง ATK เท่านั้น *** [ ປະເທດທີ່ເຫຼືອທົ່ວໂລກ ] ປະເທດທີ່ເຫຼືອທົ່ວໂລກ

  Weight-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 7 ວັນທຳການ - ນໍ້າໜັກລວມບໍ່ເກີນ (Gram) 20,000

 • Weight less than or equal to (Gram) 20 Delivery fee (฿) 32.00
 • Weight between (Gram) 21 - (Gram) 100Delivery fee (฿) 37.00
 • Weight between (Gram) 101 - (Gram) 250Delivery fee (฿) 42.00
 • Weight between (Gram) 251 - (Gram) 500Delivery fee (฿) 52.00
 • Weight between (Gram) 501 - (Gram) 1,000Delivery fee (฿) 67.00
 • Weight between (Gram) 1,001 - (Gram) 1,500Delivery fee (฿) 82.00
 • Weight between (Gram) 1,501 - (Gram) 2,000Delivery fee (฿) 97.00
 • Weight between (Gram) 2,001 - (Gram) 2,500Delivery fee (฿) 122.00
 • Weight between (Gram) 2,501 - (Gram) 3,000Delivery fee (฿) 132.00
 • Weight between (Gram) 3,001 - (Gram) 3,500Delivery fee (฿) 142.00
 • Weight between (Gram) 3,501 - (Gram) 4,000Delivery fee (฿) 152.00
 • Weight between (Gram) 4,001 - (Gram) 4,500Delivery fee (฿) 162.00
 • Weight between (Gram) 4,501 - (Gram) 5,000Delivery fee (฿) 172.00
 • Weight between (Gram) 5,001 - (Gram) 5,500Delivery fee (฿) 192.00
 • Weight between (Gram) 5,501 - (Gram) 6,000Delivery fee (฿) 212.00
 • Weight between (Gram) 6,001 - (Gram) 6,500Delivery fee (฿) 232.00
 • Weight between (Gram) 6,501 - (Gram) 7,000Delivery fee (฿) 252.00
 • Weight between (Gram) 7,001 - (Gram) 7,500Delivery fee (฿) 272.00
 • Weight between (Gram) 7,501 - (Gram) 8,000Delivery fee (฿) 292.00
 • Weight between (Gram) 8,001 - (Gram) 8,500Delivery fee (฿) 312.00
 • Weight between (Gram) 8,501 - (Gram) 9,000Delivery fee (฿) 332.00
 • Weight between (Gram) 9,001 - (Gram) 9,500Delivery fee (฿) 352.00
 • Weight between (Gram) 9,501 - (Gram) 10,000Delivery fee (฿) 372.00
 • Weight between (Gram) 10,001 - (Gram) 11,000Delivery fee (฿) 452.00
 • Weight between (Gram) 11,001 - (Gram) 12,000Delivery fee (฿) 492.00
 • Weight between (Gram) 12,001 - (Gram) 13,000Delivery fee (฿) 507.00
 • Weight between (Gram) 13,001 - (Gram) 14,000Delivery fee (฿) 522.00
 • Weight between (Gram) 14,001 - (Gram) 15,000Delivery fee (฿) 537.00
 • Weight between (Gram) 15,001 - (Gram) 16,001Delivery fee (฿) 552.00
 • Weight between (Gram) 16,002 - (Gram) 17,000Delivery fee (฿) 567.00
 • Weight between (Gram) 17,001 - (Gram) 18,000Delivery fee (฿) 582.00
 • Weight between (Gram) 18,001 - (Gram) 19,000Delivery fee (฿) 597.00
 • Weight between (Gram) 19,001 - (Gram) 20,000Delivery fee (฿) 612.00
 • Weight more than (Gram) 20,000Delivery fee (฿) 612.00
 • ນະໂຍບາຍການຍົກເລີກໃບສັ່ງຊື້

  ນະໂຍບາຍການຍົກເລີກໃບສັ່ງຊື້

  ນະໂຍບາຍການຍົກເລີກໃບສັ່ງຊື້

  ຍົກເລີກໃບສັ່ງຊື້ພາຍໃນ 1 ວັນ