Privacy policy

更新信息 20/05/2022

                                             นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ GPOPLANET

GPOPLANET ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านที่ติดต่อเข้ามายัง GPOPLANET ดังนี้

ข้อมูลที่เก็บและการนำไปใช้

ข้อมูลที่ GPOPLANET เก็บการนำไปใช้
ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่ในการจัดส่ง, Email, รหัสผ่าน, หมายเลขบัญชี Facebook และ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
 •  เพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ การยืนยันตัวตนในระบบ และเก็บข้อมูลประวัติการสั่งซื้อสินค้า
 • เพื่อให้บริการขาย จัดส่งสินค้า ตามที่อยู่ของลูกค้า และเเจ้งสถานะการส่งสินค้า ใช้ในการติดต่อ, แก้ไขปัญหาหรือแนะนำให้ลูกค้า 
 • เพื่อติดต่อเพื่อเเจ้งข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ อภ. ให้ลูกค้าทราบข้อมูลผลิตภัณฑ์ ความต้องการของลูกค้า เก็บข้อมูลที่แจ้งความต้องการ นำข้อมูลวิเคราะห์และตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 • เพื่อทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อเช่น ใบสั่งซื้อ ใบเสร็จรับเงิน ใบปะหน้ากล่อง ใบกำกับภาษี 
 • เพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับ  CRM และเป็นฐานข้อมูลลูกค้าสมาชิก curmin
 • เพื่อส่งข้อมูลให้หน่วยงานภายใน อภ. อื่นๆ ที่ต้องการประสานกับลูกค้า
 • เพื่อส่งข้อมูลให้หน่วยงานภายนอก อภ. อื่นๆ เพื่อดำเนินการสำรวจข้อมูล หรือธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องบริษัทที่ทำการวิจัยความพึงพอใจ 
 • เพื่อดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า และลูกค้าแพ้ผลิตภัณฑ์
ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบ เช่น IP address, อุปกรณ์ที่ใช้ และ Browser เป็นต้น
 • เพื่อบันทึกประวัติการใช้งานของลูกค้าใน  GPOPLANET

 

การแชร์ข้อมูลของลูกค้าไปยังบุคคลภายนอก

          1. GPOPLANET จะไม่ส่งต่อข้อมูลของลูกค้าไปให้กับบุคคลภายนอกหรือหน่วยงานใด ๆ เว้นแต่ จะได้รับอนุญาต หรือมีเหตุจำเป็นที่เราต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

          2. GPOPLANET จะไม่แชร์ข้อมูลการสั่งซื้อระหว่างลูกค้ากับร้านค้า รายการคำสั่งซื้อของลูกค้าจะถูกจัดการโดยร้านค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อด้วยเท่านั้น

          3. GPOPLANET รับ-ส่งข้อมูลของลูกค้าไปยังผู้ให้บริการ (เช่น ผู้ให้บริการจัดส่ง หรือผู้ให้บริการรับชำระเงิน) ที่ลูกค้าหรือ GPOPLANET เลือกไว้ในขั้นตอนการสั่งซื้อ ทั้งนี้ GPOPLANET ไม่ได้ควบคุมข้อมูลที่ส่งออกไปให้ผู้ให้บริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โปรดศึกษานโยบายของแต่ละผู้ให้บริการ ก่อนการตัดสินใจเลือกใช้ 

          4. GPOPLANET เลือกใช้ ผู้ให้บริการที่หลากหลาย ในการให้บริการระบบร้านค้าออนไลน์ เช่น บริการ Server. Cloud storage หรือ บริการส่ง Email แจ้งการจัดส่ง เป็นต้น ซึ่งถือเป็นฟังก์ชั่นหลักที่จะช่วยให้ GPOPLANET สามารถสร้างประสบการณ์การซื้อสินค้าออนไลน์ที่ง่าย และราบรื่น การเชื่อมต่อข้อมูลดังกล่าวจะทำผ่าน API ที่มีการเข้ารหัสความปลอดภัยเอาไว้

5. หากมีเหตุจำเป็นที่เราต้องปฏิบัติตามกฎหมายในการส่งต่อข้อมูลของลูกค้า เช่น ได้รับหมายศาล หรือความต้องการอื่นใดของหน่วยงานภาครัฐ เราจะแจ้งให้ลูกค้าทราบโดยเร็ว

 

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

ลูกค้ามีสิทธิ์อย่างเต็มที่ในข้อมูลส่วนตัวที่ลูกค้าระบุไว้ใน GPOPLANET ลูกค้าสามารถเรียกดู หรือแก้ไข ข้อมูลส่วนตัวที่จัดเก็บใน GPOPLANET ได้ โดย GPOPLANET ไม่มีสิทธิเข้าไปจัดการข้อมูลส่วนตัวใดๆ ของลูกค้าทั้งสิ้น

วิธีการปกป้องข้อมูลของเรา

GPOPLANET ได้ใช้บริการ Platform e-commerce ของบริษัทซีแมนทิค ทัช จำกัดอย่างซึ่งมีการพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง โดยทางบริษัทฯ จะดำเนินการ Update ระบบอยู่ตลอดเวลา เพื่อปกป้องข้อมูลของลูกค้าให้ปลอดภัย และเพิ่มเสถียรภาพ โดย GPOPLANET มีมาตราการที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าดังต่อไปนี้

 • การส่งต่อข้อมูลภายในระบบทั้งหมดถูกเข้ารหัสทั้งแบบ 128-bit และ 256-bit
 • กำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของทีมงานภายใน
 • กำหนดสิทธิในการจัดการ Network
 • กำหนดสิทธิในการเข้าถึงฐานข้อมูล
 • มีการปรับปรุง และพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้อย่างสม่ำเสมอ
 • จัดเก็บข้อมูลเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น และจะไม่ส่งข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าให้ใคร เว้นแต่จะได้รับอนุญาต หรือมีเหตุจำเป็นทางกฎหมายที่เราต้องปฏิบัติตามเท่านั้น

การใช้งาน Cookies ในระบบของเรา

GPOPLANET จะใช้ Cookies ในการให้บริการระบบร้านค้าออนไลน์ของเราในทุกส่วน ทั้ง GPOPLANET และระบบจัดการหลังบ้าน ซึ่ง Cookies เหล่านี้จะใช้รวบรวมข้อมูลทางสถิติเท่านั้น และไม่สามารถระบุตัวตนของใครคนใดคนหนึ่งได้

Cookies เป็นส่วนประกอบสำคัญในการสร้างประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน โดยเราจะใช้ Cookies ในส่วนงานหลัก ๆ อยู่ 3 ด้าน ได้แก่ การให้บริการฟังก์ชั่นหลัก, การวิเคราะห์ข้อมูล และการสื่อสารกับเจ้าของร้าน โดย GPOPLANET จะใช้งาน Cookies ของตัวเอง และอาจมีเลือกใช้งาน Cookies จากผู้ให้บริการรายอื่น ๆ ด้วย Cookies เป็นส่วนประกอบที่จำเป็นในการให้บริการฟังก์ชั่นหลักของ GPOPLANET เราใช้ Cookies ในการจดจำพฤติกรรม, ระบุตัวตน-รักษาความปลอดภัย และการตัดสินใจของผู้ใช้งานในระบบของเรา ตัวอย่างของการใช้งาน cookies ในลักษณะนี้ได้แก่

 • การจดจำผู้ใช้งานที่ login เข้าระบบโดยใช้ email และรหัสผ่าน
 • การจดจำภาษาของลูกค้า และร้านค้า
 • การจดจำตัวเลือก, ช่องทางการจัดส่ง หรือช่องทางการชำระเงินของลูกค้า

การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นสิ่งจำเป็นที่ช่วยให้ GPOPLANET สามารถทำ E-commerce ให้ง่าย และราบรื่นขึ้นสำหรับทุกคน GPOPLANET ใช้ Cookies ในการเก็บข้อมูลว่าผู้ใช้งานเลือกใช้ฟังก์ชั่นไหนบ้าง, ฟังก์ชั่นไหนต้องการการแก้ไขในทันที และมีอะไรที่เราควรจะทำเพิ่มเพื่อให้การซื้อขายง่ายขึ้นอีก นอกจากเราจะใช้ Cookies ของเราเอง GPOPLANET ยังเลือกใช้ระบบจากผู้ให้บริการรายอื่น ๆ เพื่อเรียนรู้ และปรับปรุงระบบของเรา ซึ่งผู้ให้บริการที่เราใช้อาจมีการใช้งาน cookies ในระบบของเราเช่นกัน 

ผู้ให้บริการรายละเอียดนโยบายความเป็นส่วนตัว
Google Analyticsใช้เพื่อเก็บข้อมูลการใช้งาน และวัดผลประสิทธิภาพของระบบhttps://policies.google.com/privacy
Hotjarใช้เพื่อเก็บข้อมูลการใช้งาน และวัดผลประสิทธิภาพของระบบhttps://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

เราเชื่อว่าการสื่อสาร รวมถึงการให้บริการที่รวดเร็ว และตรงกับความต้องการของร้านค้า จะช่วยให้การทำ E-commerce ง่ายขึ้น Cookies จากผู้ให้บริการที่เราใช้ จะช่วยให้ GPOPLANET เลือกส่งข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้ GPOPLANET ใช้ Cookies ในการสื่อสารกับร้านค้าเท่านั้น เราไม่ติดตั้ง cookies สำหรับการสื่อสารบนหน้าเว็บไซต์ของร้านค้า ร้านค้าจะเป็นคนจัดการติดตั้งด้วยตัวเอง 

ผู้ให้บริการรายละเอียดนโยบายความเป็นส่วนตัว
Crispใช้สำหรับงาน Support และการสื่อสารกับเจ้าของร้านhttps://crisp.chat/en/privacy/
Facebookใช้ Pixel เพื่อสร้าง  Custom audiences สำหรับสื่อสารกับเจ้าของร้านที่ใช้งานระบบhttps://www.facebook.com/policy.php
Googleใช้ Google Ads สื่อสารกับเจ้าของร้านที่ใช้งานระบบhttps://policies.google.com/privacy

Cookies ของ GPOPLANET จะมีอายุอยู่ในเครื่องของผู้ใช้งานระหว่าง 6 ชั่วโมง ถึง 120 วัน ขึ้นอยู่กับฟังก์ชั่นของการใช้งาน หากลูกค้าต้องการลบ Cookies ที่ถูกเก็บไว้ใน Browser ของลูกค้า ลูกค้าสามารถทำได้โดยไปที่หน้าการตั้งค่าของ Browser ที่ลูกค้าเลือกใช้ 

 

ช่องทางติดต่อสอบถาม/ร้องเรียน

หากลูกค้ามีความประสงค์ที่จะสอบถามเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โปรดติดต่อเราหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ GPOPLANET 

 

GPOPLANET 

ศูนย์ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ องค์การเภสัชกรรม

75/1 ถนนพระราม 6

แขวงทุ่งพญาไท, เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร

Thailand 10400 

เบอร์โทรศัพท์ 02-203-8295 วันจันทร์ถึงศุกร์ 8.00-16.00 น. 

Email : gpocurmin99@gmail.com